ظرافت واستحکام کارسلینگ باعث عملکرد بهتر آسانسور می شود،واز لرزش وصداهای احتمالی که برطرف کردن آن کار دشواری است جلوگیری می کند.کارسلینگ مجهز به سیستم پاراشوت بوده ومی بایست مجهز به سیستم تست پاراشوت نیز باشد.وکلیه قطعات مورد نیاز برای نصب جک رانیز به همراه دارد.

جالب است بدانید درگذشته درسیستم آسانسورهای دو درب وسه درب در طرح های قدیمی ریل گذاری به صورت راس به راس (کنجی) انجام می گرفت که شاهد پرت زیاد فضای چاهک،اجرا دشوار ودرنتیجه کابین کاملا ناقص(چندضلعی) که باهزینه های زیادی درساختار روبرو بوده ایم.

کاراسلینگ در آسانسورهای هیدرولیک وظیفه حمل کابین آسانسور رابر عهده دارد،این وسیله شامل پاراشوت لحظه نیز می باشد که در زمان سقوط آسانسور یاافزایش سرعت کابین آسانسور به سمت پایین جلوگیری کرده وباعث ایست کامل کاراسلینگ می شود.

دربرخی آسانسورها(کششی یا هیدرولیک)به خاطر نوع طراحی ویامحدودیت ها یا تعداد ورودی های کابین،به جای یوک به صورت مستقیم (direct)ویا غیر مستقیم(indirect) بوسیله پولی های هرزگرد استفاده می شود.درآسانسورهای هیدرولیک با سیستم کاراسلینگ می توان فقط یک جفت ریل استفاده کرد.درآسانسورهای کششی بااین روش می توان از روش ریل معکوس استفاده نمود.

لازم به ذکر است دراین نوع کارسلینگ جهت آسانسورهای که دورب یا سه درب را شامل می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.به نحوی که ریل کادر وزنه وکابین دریک ضلع از چاله آسانسور می باشند ومابقی اضلاع چاله می تواند درب منظور شود.همچنین این نوع ریل گذاری وکاراسلینگ جهت چاله هایی که فضای کمی را دارا هستند مورد استفاده قرار می گیرد ومی توان بیشترین بهره وری ازفضای موجود را داشتت باشند.

کمترین فضای اشغالی نسبت به دیگر روش ها بین ۳۲تا۴۲سانتیمتر درعرض نسبت به ظرفیت.

امکان طراحی ۳درب درموقعیت های مختلف.

قابل استفاده برای آسانسورهای بدون موتورخانه وموتورخانه دار.

نصب ساده گاورنر.

حذف فلکه هرزگرد درسیستم.

تامین زاویه آلفا۱۸۰ درجه.

مناسب برای آسانسوهایی باسرعت بالا.

داشتن کابین ۴ضلعی درآسانسورهای دارای ۲الی ۳درب.

استفاده بیشترازچتهم برای ساخت کابین معمولی وشیشه ای.

عدم نیاز به وزنه سربی.

سهولت دراجرا ونصب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.