کارسلینگ

کاراسلینگ چیست؟ ظرافت واستحکام کارسلینگ باعث عملکرد بهتر آسانسور می شود،واز لرزش وصداهای احتمالی که برطرف کردن آن کار دشواری است جلوگیری می کند.کارسلینگ مجهز به سیستم پاراشوت بوده ومی بایست مجهز به سیستم تست پاراشوت نیز باشد.وکلیه قطعات مورد نیاز برای نصب جک رانیز به همراه دارد. جالب است بدانید درگذشته درسیستم آسانسورهای دو […]

درب های آسانسور

زمان سوار شدن به هر آسانسور اولین چیزی که توجه شما رابه خود جلب می کند درب آسانسور است که اولین دیدگاه نسبت به قدیمی یا جدید بودن ویا خراب یا سالم بودن آسانسور رابه شما می دهد پس می توان گفت درب آسانسور باعث ایجاددید مثبت یا منفی در افراد نسبت به آسانسور ما […]

ریل ومتعلقات آسانسور

ریل آسانسور قطعه فلزی است بامقطع T شکل واز جنس فولاد ST_۳۷ است ویکی از اجزای آسانسور است که برای هدایت وامنیت آسانسور اهمییت به سزایی دارد،وظیفه اصلی ریل آسانسور هدایت کابین وکادر وزنه آسانسور در مسیر صاف ومستقیم درون چاه آسانسور وجلوگیری از منحرف شدن کابین آسانسور وکادر وزنه است،ریل آسانسور به صورت عمودی […]

کابین آسانسور

کابین آسانسور جزئی از آسانسور است که مسافر،بار ویا هر دورا درخود جای می دهد ودرانواع نفربر،باربرخودرو،ویلچربر وتخت بر ساخته می شود. کابین اتاقکی فلزی است که بین فضای ریل ها،توسط یک طناب فولادی(سیم بکسل)درداخل مسیری عمودی آویزان می باشد.کابین ها دارای کف برای ایستادن مسافران،دیواره هایی برای حفاظت مسافرین یا بار،سقف ومعمولا درمی باشندوباید […]

آسانسور هیدرولیک

مهم ترین نکته درآسانسور هیدرولیک چیست؟بایدبدانید این است که دراین نوع آسانسور نیازی به چاه آسانسور نمی باشد ومی توان این آسانسور را درنمای ساختمان به صورت پانارومیک یاشیشه ای نصب کرد. خرابی کمتروحرکت نرم وبی صدای آسانسور هیدرولیکی نسبت به آسانسور کششی. علت بی صدابودن انواع آسانسور هیدرولیکی به این علت است که موتورفقط […]

آسانسورکششی

آسانسورهای کششی نسبت به نوع هیدرولیکی درساختمان ها بیشتر رواج دارد که اساس کارآسانسورهای کششی براساس اصطکاک بین سیم بکسل وفلکه کششی موتور نیز می باشد. معایب وضررهای آسانسورهای کششی درآسانسورهای کششی علاوه بر مزایانیز معایبی وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد.درطراحی چاهک آسانسورهای کششی مقداری از فضا هدررفته که این […]

آسانسور گیرلس

امروزه با کمک تکنیک های بازخورد وفناوری های الکترونیکی حرکت مناسب آسانسورو دقت در تراز رابرای اکثر موتورهای الکتریکی بدون صرف هزینه گزاف میتوان به دست آورد. درگذشته, موتورهای DCبهترین کیفیت حرکت را فراهم می کردند زیرا سرعت موتور را می توان به سادگی با استفاده از یک زنراتورDCبا یک خروجی متغیر تحت کنترل در […]