هر آسانسور به شستی های طبقه وکابین نیاز داردکه،مسافر(کاربر)آسانسور بااستفاده از شستی های نصب شده داخل کابین یا طبقات به تابلوی آسانسور فرمانی صادر کند وتابلو فرمان آسانسورباثبت وذخیره تمامی فرامین وبا توجه به الگوریتم جواب دهی فرامین به نوبت به آنها پاسخ دهد؛پلیت شستی صفحه ای است که شستی ها وملزومات دیگر برروی آن نصب می شود.

۱.پلیت شستی باشستی های لمسی ازجنس شیشه یا استیل:

شستی های لمسی استیل ازنوع شیشه ای جدیدتر هستند ومقاومت بیشتری را در تحمل ضربه دارند.

۲.پلیت شستی با شستی های فشاری از جنس استیل یا ترمیب آن با پلاستیک:

این نوع شستی ها دارای دکمه ی فشاری هستند وبیشترین استفاده را درآسانسورها دارند.

۳.احضار کابین آسانسور باکارت یاشماره رمز واثر انگشت:

نوع جدیدی از احضار کابین،استفاده از کارت های RFID ،رمز ویا اثر انگشت است.ازتمامی این روش ها برای محدود کردن دسترسی افراد به آسانسور استفاده میشود که می توانند درطبقات ویا برروی پنل داخل کابین نصب گردد.این سیستم می تواند یک،چند ویا تمامی طبقات را برای افراد مختلف مجاز یا محدود نماید.

نوع جدیدی از احضار کابین,استفاده از کارتهای RFlD, رمز ویا اثر انگشت است. از تمامی این روش ها برای محدود کردن دسترسی افراد به آسانسور استفاده می شود که می توانند در طبقات ویا بر روی پنل داخل کابین نصب گردد.این سیستم می تواند یک,چند ویا تمامی طبقات را برای افراد مختلف مجاز یا محدود نماید.

شستی های آسانسور که به صورت مکانیکی عمل می کنند فیس پلیت شستی که محل تماس انگشت کاربر با شستی می باشد عموما از جنس استیل یا پلکسی یا پلاستیک آبکاری شده می باشد,هرچند استفاده از پلاستیک آبکاری شده از نظراقتصادی مقرون به صرفه است ولی به دلیل تماس مکرر دست بااین قسمت شستی احتمال زدوده شدن آبکاری وجود دارد, بنابراین توصیه مس شود از شستیهایی استفاده شود که فیس پلیت آن ازجنس استیل باشد.

نمراتور(نشان دهنده طبقات)آسانسور هم جزئی از شستی فرمان کابین ویا شستی احضار طبقه آسانسور می باشد, درگذشته این نمراتورها به صورت لامپی بوده ولی اکنون این نمایشگرها به صورت دیجیتالی می باشند که در انواع زیر موجود می باشد:

لاتیس

سگمنت

LCD

ازنظر قیمتی سون سگمنت ارزانترین وپرکاربردترین وLCD گرانترین می باشد.

پنل شستی آسانسور وظیفه فرمان دهی آسانسور جهت حرکت کابین را باتوجه به انتخاب موقعیت طبقه مورد نظر عهده دار است که در داخل کابین وهمچنین در طبقات (کنار در طبقات) مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.