ریل آسانسور قطعه فلزی است بامقطع T شکل واز جنس فولاد ST_۳۷ است ویکی از اجزای آسانسور است که برای هدایت وامنیت آسانسور اهمییت به سزایی دارد،وظیفه اصلی ریل آسانسور هدایت کابین وکادر وزنه آسانسور در مسیر صاف ومستقیم درون چاه آسانسور وجلوگیری از منحرف شدن کابین آسانسور وکادر وزنه است،ریل آسانسور به صورت عمودی به بدنه چاه آسانسور محکم می شودو به وسیله قطعات مخصوص روی هم سوار می شوند،ریل آسانسور علاه بر وظیفه هدایت آسانسور وکادر وزنه وظایف دیگری نیز برعهده دارد.

۱. ارتعاشات افقی را به کمترین تعداد موجود می رساند.

۲. مقاومت دربرابر نیروهای خارج از مرکز که باعث نوسان کابین می شود.

۳. متوقف کردن کابین آسانسور در زمان پاراشوت

همانطور که اشاره شد یکی دیگر از وظایف مهم ریل آسانسور توقف آسانسور در زمان پاراشوت یاهمان ترمز اضطراری آسانسور است به همین خاطر ریل آسانسور باید از مقاومت کافی برخوردار باشدتا درزمان پاراشوت ریل کج نشده وتوان متوقف کردن آسانسور را داشته باشد.

رایج ترین وبهترین طول ریل برای آسانسور۵ است اما دربعضی از موارد که وزن ریل آسانسور سنگین بوده از ریل هایی با طول ۳متر استفاده می شود،استفاده از ریل های آسانسور باطول ۵متر باعث می شود که چک کردن پارامترهایی که درصاف بودن ریل آسانیور موثراست آسان تر سود،ریل های آسانسور معمولا با ضخامت های متفاوت تولید می شود که رایج ترین آنها ۴سایز:T5,T9,T16,T125 است که باتوجه به سرعت طرفیت ارتفاع آسانسور انتخاب ونصب می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.