درباره آسانسور امیران

مدیریت شرکت آسانسور امیران در اوایل دهه 90 با اهدافی خاص و درخور تامل در صنعت آسانسور شروع به فعالیت نمود.
از همان بدو ورود به این عرصه سعی گردید همراه با علم آموزی و کسب تجربه همزمان توام با تخصص و کسب مهارت بالقوه تمام اندوخته های خود رادر این صنعت به بالفعل درآورده و روند رشدی را جهت محقق شدن برنامه ها و اهداف کلان شرکت طی نماید.
بدیهی است در این مسیر نواقص و ایراداتی در تمام زمینه ها وجود داشته و بسیار کمتر از قبل نیز در زمان حال وجود دارد.
علی ایحال در این فرایند مدیریت مجموعه با صبر و تامل و بکارگیری نیروهای ارزشی و همچنین دغدغمند باتخصص فراخور موضوع در کنار آموزش کادر اداری و فنی خود توان علمی و فنی و سطح کیفی تعهدات خود را در حد قابل توجهی افزایش داده و مستمراَ این روند را تا دستیابی به نقطه ایده آل (مشتری مداری و رضایت کارفرما) ادامه میدهد حال میتوانیم با اطمینان از شما دوستان گرانمایه بخواهیم که به ما اطمینان کنید.
پایبند به تعهدات خود هستیم. «مدیریت شرکت آسانسور امیران»