یکی از مقدماتی ترین عملیات اجرایی درنصب آسانسور،آهن کشی آسانسور یا استراکچر(سازه) است.

وظیفه استراکچر تحمل نیروهای وارده از طرف آسانسور می باشد.نیروهای وارده درحالت کلی به دو گروه نیروهای استاتیکی ونیروهای دینامیکی تقسیم بندی می شوند.

دقت درشاقول ریزی یکی از مهم ترین موارد در آهن کشی آسانسور می باشد.چون سیم های شاقول، مبنای اجرای آهن کشی می باشند.

البته پلیت گذاری بیشتر در ساختمان هایی بااسکلت بتونی مطرح می باشد ودر اسکلت های فلزی از اتصالات فلزی استفاده می شود.

بهترین شکل پلیت گذاری،پلیت گذاری به صورت افقی در چهار گوشه چاه می باشد،چون نیروها بهتر مهار می شوند ضمن اینکه کار برای اکیپ نصب هم راحتتر خواهد بود.

محل جوش درنقاط اتصال به جهات نیروهای وارده انتخاب می شود.دربرخی از موارد که افراد غیرمتخصص مبادرات به نصب آهن کشی می کنند.بدون توجه به این موارد اقدام به جوشکاری می کنند که شاید درحالت طبیعی مشکلی پیش نیایدولی درموارد خاص(مثل زمان پاراشوت،زلزله و…)حوادث جبران ناپذیری اتفاق می افتد.

دراجرای آهن کشی به دلیل وجود جوش های سربالا استفاده ازجوشکار ماهر اهمییت زیادی دارد.البته برای اطمینان ازجوش ها می توان تست جوش هم انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.