به دلیل حوادث متعدد مربوط به آسانسور،استاندارد آسانسور از سال ۱۳۷۷ تلاش های زیادی برای تدوین استاندارد ملی صورت گرفت.از سال ۱۳۸۳ استاندارد سازی آسانسور الزامی شد.به موجب این استاندارد وقوانین ساختمان ،مالکین موظف اند برای تمامی آسانسورها گواهی استاندارد آسانسور اخذکنند.

طبق ضوابط والزامات مقررات ملی ساختمان،گواهی استاندارد اولیه آسانسور نشان می دهد که آسانسور شما استاندارد است وباارائه این گواهی استاندار آسانسور می توانید پایان کار ساختمان را بگیرید.

بنابراین نوع اول استاندار آسانسور ،استاندارد اولیه آسانسور است.نوع دیگری استاندارد آسانسور وجود دارد ،نام این استاندارد،استاندارد ادواری آسانسوراست.

پس از اخذ استاندارد اولیه آسانسور،برای اینکه مطمئن باشید که آسانسور شما استاندارد است،باید بطور سالانه گواهی استاندارد ادواری آسانسور را اخذ کنید.

مدت زمان گرفتن گواهی استاندارد آسانسور ادواری بین ۱۰تا۳۰ روز واستاندارد اولیه آسانسور بین ۲۰تا۳۰ روز است.

بعد از اتمام نصب آسانسور , آسانسور توسط کارشناس مربوطه بازبینی می شود ومعیارهای مختلفی از جمله ایمنی وعملکرد سالم بررسی می شود ودر صورت نبودن مشکل گواهینامه استاندارد اولیه صادر می شود.بعد از اینکه گواهی استاندارد اولیه دریافت کردید می توانید برای ساختمان خود اقدام به دریافت پایان کار کنید ودر صورت نداشتن استاندارد اولیه, به هیچ وجه گواهی پایان کار صادر نمی گردد.توجه کنید که دریافت این استاندارد ضروری می باشد وقبل از اینکه آسانسور در ساختمان مورد استفاده قرار گیرد این گواهینامه باید دریافت شود.

طبق قانون هر مالک ساختمان برای دریافت پایان کار ساختمان نیاز به اخذ استاندارد آسانسور است.گواهی استانداری آسانسوری که برای گرفتن پایان کار ساختمان صادر می شود استاندارد اولیه آسانسور می باشد.

بعد از دریافت استاندارد اولیه برای آسانسور ودریافت پایان کار ساختمان,استاندارد دیگری است که باید به صورت سالانه برای آسانسور صادر شود تا از استاندارد بودن آسانسور ساختمان اطمینان حاصل شود,که همان استاندارد ادواری آسانسور است.

گواهی استاندارد ادواری آسانسور به منظور اطمینان داشتن از سرویس ونگهداری آسانسور در طول سال در نظر گرفته شده است. در اصل با داشتن گواهی استاندارد ادواری نشان داده می شود که آسانسور به صورت منظم از سرویس ونگهداری کامل برخوردار است وکوتاهی دراین مورد نشده است.

هرآسانسور بایدحداقل سالی یک بار توسط کارشناس سازمان استاندارد مورد بازبینی قرار گیرد ودر صورت نبود مشکلی در ایمنی وعملکرد آسانسور,استاندارد ادواری صادر می گردد.انجام به موقع سرویس وتعمیر دوره ای آسانسور تاثیر بسزایی در دریافت استاندارد ادواری دارد. اخذ گواهی استاندارد ادواری برای آسانسور ازدید قانون اجباری نیست ولی از نظر فنی ضروری است که حتما این استاندارد اخذ شود.توصیه کلینیک تخصصی آسانسور اخذ استاندارد ادواری آسانسور برای جلوگیری از بروز هرنوع حادثه است.

منظور از استاندارد آسانسور چیست؟

منظور از استاندارد آسانسور بایدها ونبایدهایی می باشد که برای آسانسورهای باری, مسافری و… تعیین می شود تا از افراد و وسیله ها در مقابل خطرات مختلف از جمله سقوط حفاظت کند. طبق این استاندارد ها در تولید ونصب باید اصول وقوانینی رعایت شود تا در حین کار دچار اختلال نشود وخسارت های جانی ومالی کاهش پیدا کند.

برای دریافت استاندارد مراحلی را باید طی کرد که در زیر به صورت کلی به آنها اشاره می کنیم:

 1. اتمام عملیات نصب آسانسور وراه اندازی کامل آن (اطمینان از اتمام تمامی عملیات ساختمان از جمله برق رسانی)
 2. ارسال رو نوشت کارت ملی متقاضی ورو نوشت صفحه اول پروانه ساختمان به شرکت آسانسور طرف قرارداد.
 3. ثبت نام اینترنتی در سامانه اخذ استاندارد آسانسور توسط شرکت طرف قرارداد ودریافت کد رهگیری وتعیین شرکت بازرسی.
 4. کارفرما باید هزینه بازرسی را پرداخت کرده وبه شرکت ارائه کند.
 5. ارسال نقشه, محاسبات وفرم مهندس ناظر توسط شرکت به شرکت بازررسی آسانسور.
 6. تعیین نوبت بازرسی توسط شرکت بازرسی.
 7. بازرسی آسانسور باحضور نماینده شرکت آسانسور طرف قرارداد(درصورتی که آسانسور هیچ ایرادی نداشته باشد ازطرف بازرس تایید می شود ولی در صورتی که ایراداتی داشته باشد توسط بازرس یادداشت شده وشرکت طرف قرارداد ملزم به رفع آنهاست وبعد از رفع ایرادات باید دوباره درخواست بازرسی داده شود واین روند تا زمانی که مورد تایید بازرس نباشد ادامه خواهد داشت.)
 8. بستن قرارداد سرویس ونگهداری آسانسور باشرکت.
 9. ارسال قرارداد یکساله سرویس آسانسور وقرارداد بیمه آسانسوربه شرکت بازرسی جهت تکمیل پرونده.
 10. صدور گواهی تایید استاندارد آسانسور توسط شرکت بازرسی.
 1. فرم بازرسی استاندارد از طرف شرکت نصاب تهیه می شود.
 2. فرم تاییدیه ناظر ساختمان از طرف کارفرما تهیه می شود.
 3. کپی پروانه ساختمان کارفرما.
 4. تصویرقرارداد از طرف شرکت نصاب تهیه می شود.
 5. نقشه ومحاسبات آسانسور از طرف شرکت نصاب تهیه می شود.
 6. بیمه نامه آسانسور از طرف شرکت نصاب تهیه می شود.
 7. فرم6 توسط کارفرما کامل می شود.

توجه داشته باشید که دریافت گواهی نامه استاندارد ممکن است به دلیل تایید نشدن برخی از موارد خسته کننده باشد لذا بهتر است قبل از اقدام به اینکار تمامی موارد را رعایت کنید.وقبل از اینکار ازیک شرکت معتبر آسانسور درخواست کنید تا تمامی ایرادات فنی و…را برای آسانسور شما رفع کند.

دریافت گواهی استاندارد آسانسور ضروری می باشد . این گواهی خسارت هایی که ممکن است در آسانسور وبه وسیله آن ایجاد شود را کاهش می دهد.ما در این مقاله به توضیح استاندارد آسانسور پرداختیم امیدواریم شما با مطالعه آن به خوبی با آن آشنا شده باشید وبا دریافت گواهی استاندارد از به وجود آمدن حوادث ناگوار جلوگیری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید