امروزه با کمک تکنیک های بازخورد وفناوری های الکترونیکی حرکت مناسب آسانسورو دقت در تراز رابرای اکثر موتورهای الکتریکی بدون صرف هزینه گزاف میتوان به دست آورد.

درگذشته, موتورهای DCبهترین کیفیت حرکت را فراهم می کردند زیرا سرعت موتور را می توان به سادگی با استفاده از یک زنراتورDCبا یک خروجی متغیر تحت کنترل در آورد.در نتیجه,موتورهایDCبه شکل گسترده در اکثر کاربردهایی که به حرکت آرام ودقیق نیاز دارند مورد استفاده قرار می گرفت.در این مقاله به بررسی کلی آسانسورهای گیرلس خواهیم پرداخت.

درسالهای دهه1980,فن آورای الکترونیک در درایو ها به عنوان وسیله تامین انرزی برای موتورهایDC بزرگ جایگزین زنراتورها شدند.

درمقایسه با زنراتورهای DC درایوها بازده بیشتری دارندو امکان کنترل بیشتری رانیز فراهم می نمایند.

درپیشرفت های بدست آمده در کنترل موتوهای ACاین امکان وجود دارد که کیفیت حرکت خوب با استفاده ازاین موتورها فراهم شود.تکنیک های پیشرفته کنترل فرکانس و ولتاز منجر به معرفی موتورهای AC بدون گیربکس شده است.

این امکانات باعث فراهم شدن کیفیت حرکت قابل رقابت با موتورهای بدون گیربکس DC برای هرنوع سرعتی شده است.موتور الکتریکی بدون گیربکس که شامل یک موتور محرکه,فلکه کششی,شاسی,ترمز مغناطیسی,ارمیچر جریان مستقیم(یا روتور درموتورهایAC ),بلبرینگ های محافظ, و درصورت نیاز فلکه هرزگرد ودر حالت های خاص باسیم بکسل بندی دوبل شده است.

آسانسور روملس موتور بدون گیربکس به طور کلی برای آسانسورهای سرعت بالا به طورمعمول از2.5 متربر ثانیه به بالا مورد استفاده قرار می گیرند.بااین حال,هم اکنون از آنها درتمام سرعتها شامل سرعت های پایین هم استفاده می شود.

شکل و وزن این موتورهای محرکه به طور قابل توجهی بین تولیدکنندگان دارای تفاوت است ولی اصول اولیه واجزاء آنها مشابه یکدیگرهستند.

نیرودراین مدل موتورها مستقیم وبدون دخالت گیربکس به کابین انتقال می یابد وبرای نرم تر شدن حرکت کابین از مدار الکتریکی وگلاتور سرعت حرکت موتور کنترل میشود برای سرعت های بالای2.5 مورد استفاده قرار می گیرد.

موتورهای گیرلس به دلیل نبود گیربکس از نظر حجم کوچک تر از موتورهای گیربکس آسانسور می باشد وباعث نصب اسانتر آسانسور,به حداقل رساندن هزینه هل وتعمیرات میشود.

موتورگیرلس آسانسور دارای بازده 90%است درصورتی که بازده گیرلس آسانسور50% است.

موتور گیرلس آسانسور نیاز به روغن کاری ندارد ولی گیربکس نیاز به روغن کاری مرتب دارد.

موتورگیرلس به علت نوع ساخت آن داغ نمی کند وحتی در شرایط ترافیک وکار زیاد موتور برای خنک شدن توقف نمی کند ولی این توقف در حرکت برای خنک شدن در موتورگیربکس زیاد اتفاق می افتد.

دور موتور گیرلس حدود150 دور در دقیقه است وهمین باعث صدای بسیار کم می شود در صورتی که دور موتور گیربکس 1500 دور در دقیقه بوده وحدود 3,4برابر بیشتر صدا وبرق مصرف می کند.

آسانسور گیرلس دارای حجم کمتر می باشد به همین خاطر میتوان از آن در نصب آسانسورهای گیرلس(روملس)MRL استفاده کرد ولی این نصب موتور گیربکس به دلیل حجم و وزن بیشتر امکان پذیر نمی باشد.

کاهش تلفات وافزایش راندمان در موتور گیرلس(حذف گیربکس وافزایش راندمان الکتروموتور)

کاهش ابعاد و وزن

کاهش صدا ولرزش

حذف گیربکس, فلایویل وهندویل

حذف کوپلینگ وکاهش تعداد اجزاء دوار

دورکم وکاهش تاثیر بالانس قطعات دوار وصدای بلرینگها

استهلاک کم وعدم نیاز به سرویس ونگهداری پرهزینه

کاهش خسارتهای زیست محیطی

امکان استفاده در ساعتهای بالا(ساعتهای بیش از 3متر معمولا فقط گیرلس استفاده می شود)

دیدگاهتان را بنویسید