آسانسورهای کششی نسبت به نوع هیدرولیکی درساختمان ها بیشتر رواج دارد که اساس کارآسانسورهای کششی براساس اصطکاک بین سیم بکسل وفلکه کششی موتور نیز می باشد.

معایب وضررهای آسانسورهای کششی

درآسانسورهای کششی علاوه بر مزایانیز معایبی وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد.درطراحی چاهک آسانسورهای کششی مقداری از فضا هدررفته که این یکی ازمعایب انها است.برای نصب وراه اندازی این نوع از آسانسورها هزینه بیشتری نسبت به هیدرولیکی مصرف شده است.

ظرفیت این آسانسورها تا۲۵۰۰ کیلو گرم را تحمل کرده وهمچنین نصب آنها خیلی سریع است.آسانسورهای کششی را می توانیم بدون موتور خانه یا با موتورخانه استفاده کنیم.سرعت آسانسورهای کششی بیشتراز۲.۵متر بر ثانیه است.درحالی که سرعت نوع هیدرولیکی ۱متربر ثانیه است.

آسانسورهای کششی:

درصورت قطع برق یا از کارافتادن آسانسورکششی،فرایند خروج مسافرین ازکابین چندان یاده نیست وبایدطبق بروشور وتوسط شخصی با دانش متوسط انجام شود.

آسانسور کششی محدودیت کمتری درنصب وراه اندازی دارد.بعنوان مثال،آسانسور برج میلاد باظرفیت۴۰۰۰کیلوگرم و۲۹۶متر ارتفاع از نوع آسانسور کششی است.

دیدگاهتان را بنویسید